• Εσωτερικό κενό 8,2 mm
  • Διατίθεται σε βέργα των 6m

Category: