• Εσωτερικό κενό 13mm
  • Διατίθεται σε βέργα των 6m

Category: