Στήριγμα ντουζιέρας ίσιο τοίχος – γυαλί
RMB-618

  • (Α) Μικρό
  • (Β) Μεγάλο

Κατηγορία: