Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πάχος υαλοπινάκων: 8,10mm
Mονόφυλλη – δίφυλλη
συρόμενη σε ευθεία και γωνία σε max διάσταση 700mm x 2300mm

Technical characteristics:
Πάχος υαλοπινάκων: 8,10mm
Mονόφυλλη – δίφυλλη
συρόμενη σε ευθεία και γωνία σε max διάσταση 700mm x 2300mm

Category: